دانلود انیمیشن سریالی ژنراتور رکس Generator Rex


====================================

دانلود فصل اول Generator Rex Season 1 انیمیشن

 

– دانلود فصل اول Generator Rex Season 1 Web-DL 720p x264 به صورت یکجا

– دانلود فصل اول Generator Rex Season 1 Web-DL 720p x265 به صورت یکجا

دانلود قسمت ۱: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۳: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۴: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۵: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۶: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۷: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۸: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۹: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۰: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۱: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۲: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۳: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۴: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۵: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۶: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۷: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۸: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۹: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲۰: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲۱: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

 

====================================

دانلود فصل دوم Generator Rex Season 2 انیمیشن

 

– دانلود فصل دوم Generator Rex Season 2 Web-DL 720p x264 به صورت یکجا

– دانلود فصل دوم Generator Rex Season 2 Web-DL 720p x265 به صورت یکجا

دانلود قسمت ۱: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۳: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۴: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۵: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۶: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۷: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۸: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۹: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۰: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۱: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۲: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۳: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۴: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۵: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۶: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۷: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۸: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۹: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

 

====================================

دانلود فصل سوم Generator Rex Season 3 انیمیشن

 

– دانلود فصل سوم Generator Rex Season 3 Web-DL 720p x264 به صورت یکجا

– دانلود فصل سوم Generator Rex Season 3 Web-DL 720p x265 به صورت یکجا

دانلود قسمت ۱: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۳ و ۴: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۵: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۶: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۷: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۸: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۹: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۰: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۱: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۲: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۳: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۴: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۵: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۶: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۷: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p

دانلود قسمت ۱۸: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p

دانلود قسمت ۱۹: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p

دانلود قسمت ۲۰: Web-DL x264 720p | Web-DL x265 720p

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code