دانلود فصل دوم انیمیشن گیسو کمند Rapunzel’s Tangled Adventure S02E21 2018


——————————————–

دانلود فصل دوم – در حال پخش …!

——————————————–

دانلود قسمت اول – Beyond the Corona Walls:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت دوم – The Return of Quaid:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت سوم – Goodbye and Goodwill:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت چهارم – Forest of No Return:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت پنجم – Freebird:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت ششم – Vigor the Visionary:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هفتم – Keeper of the Spire:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هشتم – King Pascal:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت نهم – Theres Something About Hook Foot:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت دهم – Happiness Is…:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت یازدهم – Max and Eugene in Peril On the High Seas:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت دوازدهم – Curses:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت سیزدهم – The Eye of Pincosta:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت چهاردهم – Rapunzel and The Great Tree:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت پانزدهم – The Brothers Hook:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت شانزدهم – Rapunzel Day One:

دانلود زیرنویس فارسی

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هفدهم – Mirror Mirror:

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت هجدهم – You’re Kidding Me:

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت نوزدهم – Rapunzeltopia:

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت بیستم – Lost and Found:

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

دانلود قسمت بیست و یکم – Destinies Collide:

WEBRip 720p  |  WEBRip x265 720p  |  WEBRip x265 1080p

 

 

——————————————–

دانلود فصل اول به صورت کامل

——————————————–

دانلود قسمت ۱: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۳: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۴: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۵: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۶: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۷: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۸: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۹: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۰: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۱: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۲: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۳: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۴: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۵: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۶: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۷: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۸: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۱۹: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲۰: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

دانلود قسمت ۲۱: WEBRip 720p | WEBRip x265 720p | زیرنویس فارسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code