دسته: دانلود آهنگ های کلاسیک

دانلود آلبوم موسیقی Levitation اثری از Songs To Your Eyes

دانلود آلبوم موسیقی Levitation اثری از Songs To Your Eyes آلبوم موسیقی Levitation اثری از Songs To Your Eyes، مجموعه ای است با ژانر New Age که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۰ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام […]

دانلود آلبوم موسیقی Henosis اثری از Joep Beving

دانلود آلبوم موسیقی Henosis اثری از Joep Beving آلبوم موسیقی Henosis اثری از Joep Beving، مجموعه ای است با ژانر Classical, Ambient که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۲۳ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای موسیقی است […]

دانلود آلبوم موسیقی Plays Yiruma اثری از Johannes Bornlpof

دانلود آلبوم موسیقی Plays Yiruma اثری از Johannes Bornlpof آلبوم موسیقی Plays Yiruma اثری از Johannes Bornlpof، مجموعه ای است با ژانر New Age که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۲۶ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی Love of My Life اثری از Hong Jeeyoun

دانلود آلبوم موسیقی Love of My Life اثری از Hong Jeeyoun آلبوم موسیقی Love of My Life اثری از Hong Jeeyoun، مجموعه ای است با ژانر Classical, Cello که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۷ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. […]

دانلود آلبوم موسیقی Moonlight in Madrid اثری از Jim Chappell

دانلود آلبوم موسیقی Moonlight in Madrid اثری از Jim Chappell آلبوم موسیقی Moonlight in Madrid اثری از Jim Chappell، مجموعه ای است با ژانر New Age, Solo Instrumental, Piano که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۷ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده […]

دانلود آلبوم موسیقی Chapter Two اثری از U137

دانلود آلبوم موسیقی Chapter Two اثری از U137 آلبوم موسیقی Chapter Two اثری از U137، مجموعه ای است با ژانر  Post Rock, Alternative Rock که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۰ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی Whispering Yiruma اثری از Greg Butler

دانلود آلبوم موسیقی Whispering Yiruma اثری از Greg Butler آلبوم موسیقی Whispering Yiruma اثری از Greg Butler، مجموعه ای است با ژانر Classical, Piano که در سال ۲۰۱۷ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۷ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی Eternity اثری از Ivan Luzan

دانلود آلبوم موسیقی Eternity اثری از Ivan Luzan آلبوم موسیقی Eternity اثری از Ivan Luzan، مجموعه ای است با ژانر Trailer Music, Cinematic که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۱ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای موسیقی […]

دانلود آلبوم موسیقی Afterlife اثری از Summer Effect

دانلود آلبوم موسیقی Afterlife اثری از Summer Effect آلبوم موسیقی Afterlife اثری از Summer Effect، مجموعه ای است با ژانر Post Rock که در سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۰ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای موسیقی است […]

دانلود آلبوم موسیقی Final Call اثری از Kitaro

دانلود آلبوم موسیقی Final Call اثری از Kitaro آلبوم موسیقی Final Call اثری از Kitaro، مجموعه ای است با ژانر New Age که در سال ۲۰۱۳ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۱ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای موسیقی است […]

دانلود آلبوم موسیقی Spectrum اثری از The X Motion

دانلود آلبوم موسیقی Spectrum اثری از The X Motion آلبوم موسیقی Spectrum اثری از The X Motion، مجموعه ای است با ژانر Orchestral, Symphonic, Epic که در سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۹ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ […]

دانلود آلبوم موسیقی Last Light اثری از Atis Freivalds

دانلود آلبوم موسیقی Last Light اثری از Atis Freivalds آلبوم موسیقی Last Light اثری از Atis Freivalds، مجموعه ای است با ژانر Cinematic, Dramatic که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۶ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی Classical Crossings اثری از Chappell Music

دانلود آلبوم موسیقی Classical Crossings اثری از Chappell Music آلبوم موسیقی Classical Crossings اثری از Chappell Music، مجموعه ای است با ژانرClassical, Dramatic, Cinematicl که در سال ۲۰۱۷ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۸ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی Prehension اثری از Joep Beving

دانلود آلبوم موسیقی Prehension اثری از Joep Beving آلبوم موسیقی Prehension اثری از Joep Beving، مجموعه ای است با ژانر Contemporary, Neo-Classical که در سال ۲۰۱۸ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۵ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای موسیقی است […]

دانلود آلبوم موسیقی Nowhere اثری از Roald Velden

دانلود آلبوم موسیقی Nowhere اثری از Roald Velden آلبوم موسیقی Nowhere اثری از Roald Velden، مجموعه ای است با ژانر Progressive House که در سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۶ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌کلام قطعه‌ ای موسیقی است […]