دسته: موزیک بی کلام

دانلود آلبوم موسیقی First Moon اثری از Cerulean Skies

دانلود آلبوم موسیقی First Moon اثری از Cerulean Skies آلبوم موسیقی First Moon اثری از Cerulean Skies، مجموعه ای است با ژانر Ambient که در سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۳ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی One and Only اثری از Martin Czerny

دانلود آلبوم موسیقی One and Only اثری از Martin Czerny آلبوم موسیقی One and Only اثری از Martin Czerny، مجموعه ای است با ژانر New Age که در سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۵ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ […]

دانلود آلبوم موسیقی Celtic Collection اثری از Martin Czerny

دانلود آلبوم موسیقی Celtic Collection اثری از Martin Czerny آلبوم موسیقی Celtic Collection اثری از Martin Czerny، مجموعه ای است با ژانر Celtic، New Age که در سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۹ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام […]

دانلود آلبوم موسیقی Cypher اثری از redCola

دانلود آلبوم موسیقی Cypher اثری از redCola آلبوم موسیقی Cypher اثری از redCola، مجموعه ای است با ژانر Epic ،Trailer Music که در سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۳ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای موسیقی است […]

دانلود آلبوم موسیقی Blue Landscapes III Frontiers اثری از Various Artist

دانلود آلبوم موسیقی Blue Landscapes III Frontiers اثری از Various Artist آلبوم موسیقی Blue Landscapes III Frontiers اثری از Various Artist، مجموعه ای است با ژانر New Age  که در سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۵ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. […]

دانلود آلبوم موسیقی Trukur اثری از Imbaru

دانلود آلبوم موسیقی Trukur اثری از Imbaru آلبوم موسیقی Trukur اثری از Imbaru، مجموعه ای است با ژانر Neo-Classical که در سال ۲۰۱۷ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۸ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای موسیقی است که تنها […]

دانلود آلبوم موسیقی Eclipsed اثری از Volta Music

دانلود آلبوم موسیقی Eclipsed اثری از Volta Music آلبوم موسیقی Eclipsed اثری از Volta Music، مجموعه ای است با ژانر Epic ،Trailer Music که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۰ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی Taiga اثری از Old Amica

دانلود آلبوم موسیقی Taiga اثری از Old Amica آلبوم موسیقی Taiga اثری از Old Amica، مجموعه ای است با ژانر Ambient، Post Rock که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۷ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای […]

دانلود آلبوم موسیقی Hiking in the Mist اثری از Cicada

دانلود آلبوم موسیقی Hiking in the Mist اثری از Cicada آلبوم موسیقی Hiking in the Mist اثری از Cicada، مجموعه ای است با ژانر Alternative، Instrumental که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۹ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ […]

دانلود آلبوم موسیقی Ten اثری از Morninglightmusic

دانلود آلبوم موسیقی Ten اثری از Morninglightmusic آلبوم موسیقی Ten اثری از Morninglightmusic، مجموعه ای است با ژانر Pop که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۸ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای موسیقی است که تنها […]

دانلود آلبوم موسیقی Nine اثری از Morninglightmusic

دانلود آلبوم موسیقی Nine اثری از Morninglightmusic آلبوم موسیقی Nine اثری از Morninglightmusic، مجموعه ای است با ژانر Pop که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۴ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای موسیقی است که تنها […]

دانلود آلبوم موسیقی Awaken اثری از Really Slow Motion

دانلود آلبوم موسیقی Awaken اثری از Really Slow Motion آلبوم موسیقی Awaken اثری از Really Slow Motion، مجموعه ای است با ژانر Epic، Trailer Music که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۱۶ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام […]

دانلود آلبوم موسیقی A Longer Story اثری از The Ambientalist

دانلود آلبوم موسیقی A Longer Story اثری از The Ambientalist آلبوم موسیقی A Longer Story اثری از The Ambientalist، مجموعه ای است با ژانر Downtempo که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۴ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام […]

دانلود آلبوم موسیقی Forza اثری از Kollen

دانلود آلبوم موسیقی Forza اثری از Kollen آلبوم موسیقی Forza اثری از Kollen، مجموعه ای است با ژانر Ambient، Post Rock که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۵ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده شده است. موسیقی بی‌ کلام قطعه‌ ای موسیقی است […]

دانلود آلبوم موسیقی The Pilgrimage Series Departure اثری از Dear Gravity

دانلود آلبوم موسیقی The Pilgrimage Series Departure اثری از Dear Gravity آلبوم موسیقی The Pilgrimage Series Departure اثری از Dear Gravity، مجموعه ای است با ژانر Ambient و  Post Rock که در سال ۲۰۱۸ میلادی عرضه شده است. این مجموعه شامل ۰۶ قطعه می باشد که با دو کیفیت مختلف ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده […]